Klimaat

Maatschappelijk Verantwoorden Ondernemen (MVO) komt terug in al onze bedrijfsprocessen. Duurzaamheid en aandacht voor het milieu zijn daarin de belangrijkste pijlers. Ons doel is om samen met de hele bedrijfstak ervoor te zorgen dat kunststof volledig circulair wordt.

Duurzaam & Circulair Reobijn

Circulaire kunststofeconomie

Volgens de Transitieagenda Kunststoffen moet kunststofafval in 2030 met de helft verminderd zijn en in 2050 dient ál het kunststof gerecycled te worden. Dit betekent dat alle producten gemaakt worden van hernieuwbare kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit. Er is niet langer sprake van verbranding van kunststoffen en onnodig materiaalgebruik behoort tot het verleden. Door bij te dragen aan deze circulaire kunststofeconomie werkt Reobijn mee aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Er worden geen kunststoffen verwerkt die een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid en het ecosysteem. Door het sluiten van de kunststofketen zorgen producenten, retailers én consumenten ervoor dat macro- en microplastics niet in het milieu terechtkomen.

Inzet van gerecycelde kunststoffen gebeurt veelvuldig bij Reobijn. Diverse maalmolens zorgen ervoor dat kunststof afval direct weer ingezet kan worden in het productieproces. Daarnaast wordt steeds vaker gekeken naar mogelijkheden voor het inzetten van recyclaat of biobased kunststoffen.

Reobijn is lid van NRK en Rethink

Duurzaam Reobijn

Ook Reobijn doet er met verduurzaming en CO2-reductie alles aan om het klimaat en milieu te ondersteunen. Daarom proberen we ons energiegebruik zoveel mogelijk te beperken. Dat heeft al geleid tot de volgende besparende maatregelen:

  • Installatie van LED verlichting
  • Nieuwe, goed geïsoleerde daken
  • Energiezuinige spuitgietmachines
  • Nieuwe energiebesparende koelinstallatie
  • Adiabatische koel- en ventilatiesystemen
  • Hergebruik van restwarmte
  • Vloerverwarming
  • Ruim 1500 zonnepanelen op het dak
  • Volledig elektrische bedrijfswagens