Kwaliteit

Als onze producten bijdragen aan uw succes is de missie voor Reobijn een geslaagde. Klanttevredenheid is de belangrijkste maatstaf voor de kwaliteit van ons werk.

Kwaliteitsmanagement bij Reobijn is gebaseerd op internationale standaarden die stevig verankerd zijn in onze processen. Onze processen zijn ontworpen in lijn met de norm ISO 9001, ISO 14001, BRC norm en de eisen die gesteld worden door de automobiel branche.

Met systematische periodieke controles (audits) worden die normen en eisen strikt nageleefd. Dat gebeurt zowel intern als door externe onafhankelijke partijen. Onze werkprocedures worden daardoor voortdurend verbeterd.

Kwaliteit

Kwaliteitsborging

De bijzonder strenge kwaliteitscontrole en strikte naleving van beleidslijnen leidt tot minimaliseren van afwijkingen in processen, zo min mogelijk verspilling en uiteraard het voorkomen van fouten.

Reobijn is gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001 en BRC norm.

  • ISO 9001:2015 – Specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die: a) moet aantonen dat zij in staat is om consequent product en en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en b) zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten.
  • ISO 14001:2015 –  Specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op een systematische wijze haar milieu verantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt aan de milieu pijler van duurzaamheid.
  • BRC norm – Internationale norm ter bescherming van de consument, verbetering van de productveiligheid en het terugdringen van afval, klachten en recalls van producten. Het is uitgegroeid tot een wereldwijde voedselveiligheidsstandaard die bepaalt aan welke eisen organisaties die levensmiddelen produceren moeten voldoen met  het oog op voedselveiligheid en kwaliteit.

 

Certificeringen

Kwaliteitsafdeling

Op onze eigen kwaliteitsafdeling hebben we de beschikking over een groot arsenaal aan meetmiddelen. Voorbeeld daarvan is een 3D-meetmachine voor het meten van de fysieke geometrische eigenschappen van een kunststofproduct of matrijsonderdeel.

Met een optische meetmachine (voorzien van een virtuele meetkamer: VMR)  zijn we in staat om direct afwijkingen in de geometrie te kunnen constateren.

Ook hebben wij de mogelijkheid om in eigen huis de vochtigheid, de ruwheid, de hardheid en/ of de chemische samenstelling te meten.